Onderzoek

Ruud van den Beuken is in 2017 cum laude gepromoveerd op zijn proefschrift over het Dublin Gate Theatre, een avant-gardistisch toneelhuis dat in 1928 door Hilton Edwards and Micheál mac Liammóir werd opgericht. In dit onderzoek stonden vraagstukken over cultureel geheugen en nationale identiteitsvorming centraal.

Op dit moment onderzoekt Van den Beuken hedendaags toneel in het kader van democratische participatie en de nasleep van het Brexitreferendum.


%d bloggers liken dit: