Onderzoek

Ruud van den Beuken is in 2017 cum laude gepromoveerd op zijn proefschrift over het Dublin Gate Theatre, een avant-gardistisch toneelhuis dat in 1928 door Hilton Edwards and Micheál MacLiammóir werd opgericht. In dit onderzoek stonden vraagstukken over cultureel geheugen en nationale identiteitsvorming centraal.