Meer recensies van ‘Avant-Garde Nationalism’

Er zijn twee nieuwe recensies verschenen van mijn boek Avant-Garde Nationalism at the Dublin Gate Theatre, 1928-1940, geschreven door Francesco Sani (English Studies) respectievelijk Matthew Franks (Theatre Journal).


Reacties zijn niet mogelijk.

%d bloggers liken dit: