De Paasopstand op de planken

Vandaag is het eerste nummer van de nieuwe jaargang van Irish Studies Review verschenen, met daarin een reeds aangekondigd artikel van mijn hand: “MacLiammóir’s Minstrel and Johnston’s Morality: Cultural Memories of the Easter Rising at the Dublin Gate Theatre”.


Reacties zijn niet mogelijk.

%d bloggers liken dit: