‘Ezra Pound: Ends and Beginnings’

In het nieuwste nummer van English Studies staat een recensie van de conferentiebundel Ezra Pound: Ends and Beginnings (red. John Gery en William Pratt) van mijn hand.


Reacties zijn niet mogelijk.

%d bloggers liken dit: